Lasītprasmes attīstīšana. Labās prakses piemēri
Publicēts: Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī 15:00

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Lillā, I. Leilande

Dalībnieki: sākumskolas MK vadītāji, 2.kl. latviešu/krievu valodas skolotāji

Atgriezties