Strādājošiem iespējams pieteikties mācībām ar ES līdzfinansējumu 90% apmērā
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Esat nodarbināta persona un vēlaties apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties? Tikai līdz 28. jūnijam Jums ir iespēja pieteikties mācībām ar Eiropas savienības līdzfinansējumu!

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī sadarbībā ar  profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 mūžizglītības kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

Lai izvēlētos piemērotāko programmu un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot konsultanta palīdzību. Jelgavas pilsētā Pieaugušo izglītības koordinators šajā projektā ir Līga Miķelsone, tel.nr. 63012155, e-pasta adrese: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Neformālās izglītības programmas vai profesionālās tālākizglītības programmas var izvēlēties 12 nozarēs:

 • Būvniecība;
 • Drukas un mediju tehnoloģijas;
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • Enerģētika;
 • Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 • Kokrūpniecība;
 • Kultūra (bibliotēkas);
 • Ķīmiskā rūpniecība;
 • Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 • Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 • Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 • Transports un loģistika un Mūžizglītības kompetences.

 

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

Kas var pieteikties?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 
Kam ir priekšrocība uzņemšanā?
 
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Kādas ir mācību izmaksas?

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Sīkāka informācija: 
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Atgriezties