Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē
Publicēts: Trešdien, 2019. gada 31. jūlijā 15:59

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties