Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem
Publicēts: Trešdien, 2019. gada 31. jūlijā 16:19

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Kursu programmas anotācija

Atgriezties