Latvijas skolēnu 73. spartakiāde "Vidusskolu kauss" vieglatlētikā

Vieta: Saldus
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: izglītības iestāžu komandas

Atgriezties