Skolēnu domes sanāksme

Vieta: Izglītības pārvalde
Atbildīgais: I. Mazūdre, E. Šulca

Dalībnieki: skolēnu domes deputāti

Atgriezties