Noslēdzas Erasmus + projekta “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” īstenošana
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

19. novembrī plkst. 13.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks projekta “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” noslēguma pasākums, kurā nozares speciālisti, profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi apspriedīs nozares attīstības tendences un kvalificētu speciālistu sagatavošanas iespējas, kā arī saņems projektā izstrādātos metodiskos līdzekļus.

2019. gada novembrī noslēdzas ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām”, ko īstenoja 12 projekta partneri no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Vācijas. Latviju projektā pārstāv Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales Reģiona kompetenču attīstības centrs”, Valsts Izglītības satura centrs un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija.

Latvijā, līdzīgi kā Eiropas Savienībā, galvenie izaicinājumi metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos Industrijas 4.0 ieviešanai ir darbinieku trūkums. Īpaši nepieciešami speciālisti ar  specifiskām zināšanām un pieredzi tehnoloģiju pielietošanā. Rūpnīcas, kuras strādā ar jaunām tehnoloģijām, nav iedomājamas bez augsti kvalificētiem darbiniekiem, kuri vada sarežģītas datorizētas iekārtas un automatizētus ražošanas procesus.

Projekta īstenošanas laikā tika veikta nozares uzņēmēju aptauja par nākotnē nepieciešamām darbinieku prasmēm saistībā ar Industrijas 4.0 ieviešanu. Pamatojoties uz uzņēmēju viedokli un nozares attīstības vajadzībām tika pārskatīti un aktualizēti ciparvadības (CNC) speciālistu kvalifikācijas standarti un mācību programmas, izstrādāti mācību materiāli, kas balstīti uz esošo un nākotnes prasmju (Industrijas 4.0) pieprasījumu metālapstrādes nozarē, kā arī izveidota interaktīva mācību vide, kas būs pieejama ikvienam interesentam un būs noderīgs palīgs gan jaunajiem nozares profesionāļiem, gan esošajiem speciālistiem, gan augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, lai iegūtu zināšanas par programmvadības metālapstrādes darbgaldu programmēšanas principiem un veidiem, kā efektīvāk izmantot iekārtu tehnoloģiskās iespējas Industrijas 4.0 risinājumiem.

Atgriezties