Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: A. Škinča, S. Šabanska

Dalībnieki: tālākizglītotāji

Atgriezties