Atklātā stunda sportā 6. klasē „Olimpiskās spēles Senajā Grieķijā”
Vieta: Jelgavas 4. vidusskola
Atbildīgais: U. Ozols, K. Romanovska

Dalībnieki: sporta skolotāji

Lūgums pedagogiem pieteikumus uz atklāto stundu sūtīt kristine.romanovska2@gmail.com 

Atgriezties