Koru koncerta „Dziesmubērns” repertuāra apguves skates 1. kārta, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: I. Mazūdre, A. Celms, M. Asarīte

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu kori

Atgriezties