Mācību jomu vadītāju sanāksme „Mācību stundas analīzes kritēriji”

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji

Atgriezties