Atklātā stunda vēsturē 6. klasē „Olimpiskās spēles Senajā Grieķijā”

Vieta: Jelgavas 4. vidusskola
Atbildīgais: K. Romanovska

Dalībnieki: vēstures skolotāji

Lūgums pedagogiem pieteikumus uz atklāto stundu sūtīt kristine.romanovska2@gmail.com 

Atgriezties