Tīklošanās domnīca ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem

Vieta: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu ielā 2b
Atbildīgais: I. Mazūdre

Dalībnieki: ekonomikas un sociālo zinību skolotāji pēc pieteikuma inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv

Atgriezties