Notikumu kalendārs

Sanāksmes

22.08.2017 Metodisko apvienību vadītāju sanāksme »

25.08.2017 Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme »


Kursi

01.08.2017 Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim »

01.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

01.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

01.08.2017 VISC Valsts valodas prasmes pārbaudījums SIF grupām »

01.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

01.08.2017 VISC Valsts valodas prasmes pārbaudījums SIF grupām »

02.08.2017 Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim »

02.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

02.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

02.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

02.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

03.08.2017 Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim »

03.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

03.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

03.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

03.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

04.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

04.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

04.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

04.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

07.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

07.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

07.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

07.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

07.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

07.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

07.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

07.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

08.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

08.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

08.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

08.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

08.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

08.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

08.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

09.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

09.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

09.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

09.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

09.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

09.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

09.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

09.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

10.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

10.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

10.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

10.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

10.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

10.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

10.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

10.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

11.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

11.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

11.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

11.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

11.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

11.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

11.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

14.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

14.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

14.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

14.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

14.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

14.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

14.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

14.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

15.08.2017 Strādā vesels! 1. grupa »

15.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

15.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

15.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

15.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

15.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

15.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

15.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

16.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

16.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

16.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

16.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

16.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

16.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

16.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

16.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

16.08.2017 IELTS (International english language testing System) sagatavošanas kurss »

17.08.2017 Strādā vesels! 1. grupa »

17.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

17.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

17.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

17.08.2017 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

17.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

17.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

17.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

17.08.2017 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

17.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

17.08.2017 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

17.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

18.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

18.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

18.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

18.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

18.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 11 gadu vecumā »

18.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 10 gadu vecumā »

18.08.2017 Angļu valodas vasarnīca bērniem 12 gadu vecumā »

18.08.2017 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

18.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

21.08.2017 Strādā vesels! 1. grupa »

21.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

21.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

21.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

21.08.2017 Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

21.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

21.08.2017 Pagarinātās dienas grupas darba organizācija »

21.08.2017 Meistarklases "Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+", 1. grupa »

21.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

22.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

22.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

22.08.2017 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

22.08.2017 Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā »

22.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

22.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

22.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

22.08.2017 Ēd vesels!, 1. grupa »

23.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

23.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

23.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

23.08.2017 Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā »

23.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

23.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

23.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

23.08.2017 IELTS (International english language testing System) sagatavošanas kurss »

24.08.2017 Strādā vesels! 1. grupa »

24.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

24.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

24.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

24.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

24.08.2017 Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā »

24.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

24.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

25.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

25.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

25.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

25.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

25.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

25.08.2017 Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

28.08.2017 Strādā vesels! 1. grupa »

28.08.2017 Topošo vecāku skola, 1. grupa »

28.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

28.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

28.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

28.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

28.08.2017 Meistarklases "Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+", 2. grupa »

29.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

29.08.2017 Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā »

29.08.2017 Meistarklases „Veselīgs, pilnvērtīgs un ekonomisks uzturs 54+”, 3. grupa »

29.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

29.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

29.08.2017 Ēd vesels!, 1. grupa »

30.08.2017 Topošo vecāku skola, 1. grupa »

30.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

30.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

30.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

30.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »

30.08.2017 IELTS (International english language testing System) sagatavošanas kurss »

31.08.2017 Strādā vesels! 1. grupa »

31.08.2017 Angļu valoda bez priekšzināšanām »

31.08.2017 Datorzinības ar priekšzināšanām »

31.08.2017 Datorzinības bez priekšzināšanām »

31.08.2017 Vācu valoda bez priekšzināšanām »