Notikumu kalendārs
Otrdien, 9. oktobrī

Kursi
0830 - 1145

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0930 - 1145

"Topošo vecāku skola" »

1000 - 1315

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

1000 - 1300

Personāla lietvedība e-vidē »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1300

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

1300 - 1900

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

1500 - 1800

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

1600 - 1700

Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

1600 - 1815

Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1600

Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1.nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 2030

Šūšanas pamati »

1800 - 2015

Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »