Notikumu kalendārs

Sanāksmes

04.09.2018 MA un mācību priekšmetu jomu vadītāju sanāksme »

06.09.2018 FTK metodiskā sanāksme »

18.09.2018 Metodiskā darba prioritātes 2018./2019. māc. g. »

20.09.2018 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā / metodiķu informatīvā sanāksme »


Kursi

03.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

03.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

04.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

04.09.2018 Šūšanas pamati »

04.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

05.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

05.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

06.09.2018 Šūšanas pamati »

06.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

06.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

10.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

10.09.2018 "Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana" »

10.09.2018 Biogrāfijas analīzes metode. Noslēguma nodarbība »

10.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

11.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

11.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.09.2018 Angļu valoda pusaudžiem »

11.09.2018 Šūšanas pamati »

11.09.2018 "Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana" »

11.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

11.09.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

12.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

12.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

12.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

13.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.09.2018 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

13.09.2018 Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem »

13.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

13.09.2018 Šūšanas pamati »

14.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

14.09.2018 Jauniešu forums – "Brīvība - izpratne, piederība, attīstība" »

14.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

17.09.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

17.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

17.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

17.09.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

18.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

18.09.2018 Lekcija vecākiem par bērniem ar uzvedības traucējumiem »

18.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.09.2018 Sanāksme “Metodiskā darba prioritātes 2018./2019. māc.g.” direktoru vietniekiem izglītības jomā »

18.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

18.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

18.09.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

18.09.2018 Šūšanas pamati »

18.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

19.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

19.09.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

19.09.2018 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

19.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

19.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.09.2018 Angļu valodas studija pedagogiem »

19.09.2018 Valodu jomu skolotāju seminārs »

19.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

19.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

19.09.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

19.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

19.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

20.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.09.2018 Kompetenču pieeja mācību saturā »

20.09.2018 Labklājības Ministrijas metodiskais seminārs »

20.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

20.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

20.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

20.09.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

20.09.2018 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” »

20.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

20.09.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

20.09.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

20.09.2018 Šūšanas pamati »

21.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

21.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

25.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

25.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

25.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

25.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

25.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

25.09.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

25.09.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

25.09.2018 Šūšanas pamati »

25.09.2018 Gleznošanas pamati, iepazīšanās nodarbība »

25.09.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

26.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

26.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

26.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.09.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

26.09.2018 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

26.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

26.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

26.09.2018 Metodiskā atbalsta skola »

26.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

26.09.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

26.09.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

26.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

26.09.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

26.09.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

26.09.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

26.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

27.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

27.09.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

27.09.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

27.09.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

27.09.2018 Šūšanas pamati »

27.09.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

27.09.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.09.2018 "Topošo vecāku skola" »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

28.09.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »


Junioru universitāte

13.09.2018 Junioru universitātes atlases tests »

29.09.2018 Junioru universitātes 1. nodarbība »


Pasākumi

08.09.2018 Metāla svētki 2018 Metāla stāsts »

28.09.2018 Zinātnieku nakts »