Notikumu kalendārs

Semināri

15.02.2019 Atbalsta nodarbība konkursa "Laiks iespējām pirmsskolā" dalībniekiem »

20.02.2019 Seminārs valodu jomas skolu metodisko komisiju vadītājiem »

26.02.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku seminārs »


Sanāksmes

05.02.2019 Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un dibinātāju informatīvā sanāksme: e-klases iespējas pirmsskolā; aktuāli jautājumi »

12.02.2019 PII sporta skolotāju sanāksme »

19.02.2019 Sākumskolas jomas sanāksme »

21.02.2019 FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme »

27.02.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

28.02.2019 Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »


Kursi

01.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 1. nodarbība »

01.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

01.02.2019 IELTS sagatavošanas kurss (Individuālās nodarbības) »

02.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 2. nodarbība »

02.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

04.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

04.02.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

04.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

04.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

04.02.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

04.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

04.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

04.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

04.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

04.02.2019 Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas »

04.02.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

04.02.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

04.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

04.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

04.02.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

05.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

05.02.2019 seminārs "Ienākumu aprēķināšana un deklarēšana fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem" »

05.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

05.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

05.02.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1.nodarbība “Tehnoloģiju meistarklase” »

05.02.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

05.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

05.02.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

05.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

05.02.2019 Šūšanas pamati »

05.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

05.02.2019 Gudro vecāku skola: Kā pasargāt bērnus no traumām un pirmā palīdzība »

05.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

06.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

06.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

06.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

06.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

06.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

06.02.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

06.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

06.02.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

06.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

06.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

06.02.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

06.02.2019 "Topošo vecāku skola" »

06.02.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

06.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

06.02.2019 Biznesa angļu valoda (individuālās nodarbības) »

07.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

07.02.2019 Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības »

07.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

07.02.2019 „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā” »

07.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

07.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

07.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

07.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

07.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

07.02.2019 Šūšanas pamati »

07.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

07.02.2019 Angļu valodas debašu klubs »

07.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

07.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

08.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

08.02.2019 IELTS sagatavošanas kurss (Individuālās nodarbības) »

09.02.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

09.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

11.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

11.02.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

11.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

11.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

11.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

11.02.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

11.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

11.02.2019 Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas »

11.02.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

11.02.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

11.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

11.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

11.02.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

11.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

12.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

12.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

12.02.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darbseminārs »

12.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

12.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

12.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

12.02.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2.nodarbība “Tehnoloģiju meistarklase” »

12.02.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

12.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

12.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

12.02.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

12.02.2019 Šūšanas pamati »

12.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

12.02.2019 Gleznošanas pamati, Iepazīšanās nodarbība »

12.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

12.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

13.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.02.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

13.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

13.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

13.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

13.02.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

13.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

13.02.2019 Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas »

13.02.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

13.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

13.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

13.02.2019 "Topošo vecāku skola" »

13.02.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

13.02.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

13.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

13.02.2019 Biznesa angļu valoda (individuālās nodarbības) »

14.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

14.02.2019 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

14.02.2019 Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības »

14.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

14.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

14.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

14.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

14.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

14.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

14.02.2019 Šūšanas pamati »

14.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

14.02.2019 Angļu valodas debašu klubs »

14.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

14.02.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

14.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

14.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

15.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

15.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

18.02.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

18.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

18.02.2019 “Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā” »

18.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

18.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

18.02.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

18.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

18.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

18.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

18.02.2019 VID aicina iedzīvotājus uzzināt, kāda varētu būt Brexit ietekme un kāpēc šogad ir īpaši svarīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju »

18.02.2019 Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas »

18.02.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

18.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

18.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

18.02.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

18.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

19.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

19.02.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

19.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

19.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

19.02.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

19.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

19.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

19.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

19.02.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

19.02.2019 Šūšanas pamati »

19.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

19.02.2019 Gleznošanas pamati »

19.02.2019 Gudro vecāku skolas nodarbība "Mazais tirāns – ko darīt? Robežu nolikšana – drošība, harmonija" »

19.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

19.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

20.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.02.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

20.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

20.02.2019 "Topošo vecāku skola" »

20.02.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 1. nodarbība »

20.02.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem »

20.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

20.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

20.02.2019 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

20.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

20.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

20.02.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

20.02.2019 Gleznošanas darbnīca »

20.02.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

20.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

20.02.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

21.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

21.02.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

21.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

21.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

21.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

21.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

21.02.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

21.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

21.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

21.02.2019 Šūšanas pamati »

21.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

21.02.2019 Angļu valodas debašu klubs »

21.02.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

21.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

22.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.02.2019 “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” »

22.02.2019 Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide »

22.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

22.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 3. nodarbība »

22.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

22.02.2019 Vienaudžu izglītotāju apmācības »

23.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

23.02.2019 „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) »

23.02.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

25.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

25.02.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

25.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

25.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.02.2019 “Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā” »

25.02.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

25.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

25.02.2019 Latviešu valodas studija pedagogiem »

25.02.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

25.02.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

25.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

25.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

25.02.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

25.02.2019 Make-up sev »

25.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

25.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

25.02.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

26.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

26.02.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

26.02.2019 "Topošo vecāku skola" »

26.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

26.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

26.02.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

26.02.2019 Ugunsdrošība »

26.02.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

26.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

26.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

26.02.2019 Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

26.02.2019 Šūšanas pamati »

26.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

26.02.2019 Gleznošanas pamati »

26.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

26.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

27.02.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

27.02.2019 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

27.02.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

27.02.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 2. nodarbība »

27.02.2019 Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem »

27.02.2019 Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK »

27.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

27.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.02.2019 Metodiskā atbalsta skola »

27.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

27.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

27.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

27.02.2019 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

27.02.2019 "Topošo vecāku skola" »

27.02.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

27.02.2019 Gleznošanas darbnīca »

27.02.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

27.02.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

27.02.2019 Publiskā runa un uzstāšanās »

28.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

28.02.2019 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

28.02.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

28.02.2019 „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā” »

28.02.2019 Praktisko darbu darbnīca 5. nodarbība »

28.02.2019 Praktisko darbu darbnīca »

28.02.2019 Seminārs karjeras konsultantiem »

28.02.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

28.02.2019 Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

28.02.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

28.02.2019 Ugunsdrošība »

28.02.2019 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

28.02.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

28.02.2019 Šūšanas pamati »

28.02.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

28.02.2019 Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

28.02.2019 Angļu valodas debašu klubs »

28.02.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

28.02.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

04.02.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

04.02.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

10.02.2019 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde »

13.02.2019 Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (2. grupa) »

18.02.2019 Pieteikumu iesūtīšana skolēnu skatuves runas konkursam »

21.02.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā »

28.02.2019 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam »

01.03.2019 Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »


Sporta sacensības

14.02.2019 Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde Volejbols »

19.02.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Jaunais basketbolistu kauss” »

26.02.2019 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles Volejbols »

26.02.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” stafetes »

27.02.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” stafetes »

28.02.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” stafetes »

28.02.2019 Skolu kauss telpu futbolā »


Pasākumi

04.02.2019 Iedvesmas telpā viesojas astrologs Andris Račs »