Notikumu kalendārs

Kursi

01.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

01.07.2019 Montesori pedagoģijas sajūtu, valodas un matemātikas materiāls bērna attīstībai »

01.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

01.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

01.07.2019 Valsts valodas eksāmens »

01.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

02.07.2019 Montesori pedagoģijas sajūtu, valodas un matemātikas materiāls bērna attīstībai »

02.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

02.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

02.07.2019 Starppaaudžu digitālo prasmju mācību programma »

02.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

03.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

03.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

03.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.07.2019 "Topošo vecāku skola" »

04.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

04.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

04.07.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

04.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

04.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

05.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

05.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

05.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

05.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

08.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

08.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

08.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

08.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

09.07.2019 Montesori pedagoģijas sajūtu, valodas un matemātikas materiāls bērna attīstībai »

09.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

09.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

09.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

10.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

10.07.2019 Montesori pedagoģijas sajūtu, valodas un matemātikas materiāls bērna attīstībai »

10.07.2019 "Topošo vecāku skola" »

10.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

10.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

10.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

11.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

11.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

11.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

12.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

12.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

12.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

12.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

15.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

15.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

15.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

15.07.2019 Psihiskā un seksuāli reproduktīvā veselība »

15.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

16.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

16.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

16.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

16.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

16.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

17.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

17.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

17.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

17.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

17.07.2019 "Topošo vecāku skola" »

18.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

18.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

18.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

18.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

18.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

19.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

19.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

19.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

19.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

22.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

22.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

22.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

22.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

23.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

23.07.2019 "Topošo vecāku skola" »

23.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

23.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

23.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

23.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

24.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

24.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

24.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

25.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

25.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

26.07.2019 "Topošo vecāku skola" »

26.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

26.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

29.07.2019 Montesori pedagoģijas sajūtu, valodas un matemātikas materiāls bērna attīstībai »

29.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

29.07.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

30.07.2019 Montesori pedagoģijas sajūtu, valodas un matemātikas materiāls bērna attīstībai »

30.07.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »