Sākums › Bibliotēka › Pakalpojumi
Pakalpojumi

ZRKAC bibliotēka sniedz šādus bezmaksas pakalpojumus:


 • informēšana par bibliotēkas krājumu un tās izmantošanas iespējām un noteikumiem;
 • konsultācijas informācijas meklēšanā;
 • iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu (periodiskie izdevumi, audiovizuālie un multivides materiāli) izsniegšana uz mājām;
 • uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • interneta un datoru izmantošana;
 • WiFi - iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • grāmatu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma (iespējama arī grāmatu rezervēšana internetā);
 • mutvārdu un rakstisko uzziņu izpilde;
 • E-pakalpojums "Mana bibliotēka" (tiešsaistē e-katalogā rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu, elektroniski pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.) .

Maksas pakalpojumi:


 • Kopiju izgatavošana no bibliotēkas materiāliem:
  A4 -
  EUR 0,05;
  A4 no abām pusēm -
  EUR 0,11;
  A3 -
  EUR 0,11;
  A3 no abām pusēm -
  EUR 0,13.
 • Dokumentu un attēlu skenēšana - EUR 0,21.
 • Melnbalta izdruka:
  A4 -
  EUR 0,07/Ls 0,05;
  A4 no abām pusēm -
  EUR 0,13.
 • Krāsaina izdruka:
  A4 -
  EUR 0,57;
  A4 no abām pusēm -
  EUR 1,14.