Kursu katalogs
Aktuālais piedāvājums

Uzņēmējdarbības kompetencei


16.10.2017. Projektu izstrādes pamati (36 māc. st.)
24.10.2017. Komunikācijas meistarklase. Grūtais klients (6 māc. st.)
24.10.2017. Interviju sniegšana presei, TV un radio (4 māc. st.)
25.10.2017. Personāla atlase, novērtēšana un vadība (24 māc. st.)
01.11.2017. Ģērbšanās stila noteikumi. Uzvedība publiskos pasākumos (4 māc. st.)
04.11.2017. Grāmatvedības datorprogramma "Zalktis" (32 māc. st.)
09.11.2017. Dokumentu arhīva veidošana (8 māc. st.)
16.11.2017. Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem (5 māc. st.)
21.11.2017. Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija (40 māc. st.)
22.11.2017. Publiskā runa un uzstāšanās (16 māc. st.)
29.11.2017. Darba aizsardzības plāni, to saturs, sastādīšana un izpildes organizēšana (4 māc. st.)
30.11.2017. Higiēnas prasības skaistumkopšanas jomā (4 māc. st.)
06.12.2017. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5 māc. st.)
14.12.2017. Labā prakse darba aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanā būvniecības uzņēmumā (4 māc. st.)
 

 

Valodu kompetencei


23.10.2017. Angļu valoda ar priekšzināšanām - B2 upper intermediate (120 māc. st.)
07.11.2017. Vācu valoda – vidējais līmenis B1 (120 māc. st.)
07.11.2017. Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis, A2 – B1 pre-intermediate (120 māc. st.)
14.11.2017. Angļu valoda ar priekšzināšanām – pamata līmenis A1 – A2 elementary (120 māc. st.)

 

Sev, mājai un ģimenes biznesam


11.10.2017. Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem (64 māc. st.)
11.10.2017. Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem (64 māc. st.)
17.10.2017. Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) (44 māc. st.)
25.10.2017. Žannas Dubskas stila klase (21 māc. st.)
07.11.2017. Mājās gatavota dabīga kosmētika (12 māc. st.)
29.11.2017. Deco Clay polimērmateriāla ziedu veidošanas meistarklases (9 māc. st.)

 

 

 

Aicinām pieteikties!

Atgriezties