Kursu katalogs

█ Esošais piedāvājums un kursu cena ir spēkā līdz 31.08.2017.

Aktuālais piedāvājums

Esošais piedāvājums un kursu cena ir spēkā līdz 31.08.2017.
 

Uzņēmējdarbības kompetencei


17.08.2017. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5 māc. st.)
14.09.2017. Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem  (5 māc. st.)
18.09.2017. Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) (160 māc. st.)
20.09.2017. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 māc. st.)
25.09.2017. Vadības menedžmenta pamati (24 māc. st.)
26.09.2017. Ugunsdrošība (20 māc. st.)

 

Valodu kompetencei


07.08.2017. Angļu valodas vasarnīca bērniem vecumā no 10 - 12 gadiem (50 māc. st.)
16.08.2017. IELTS (International english language testing System) sagatavošanas kurss (16 māc. st.)

 

Pedagogu profesionālajai kompetencei


17.08.2017. Pagarinātās dienas grupas darba organizācija (24 māc. st.)
22.08.2017. 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās (6māc. st.)
23.08.2017. Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā (8 māc. st.)
24.08.2017. Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā (36 māc. st.)
 

 

 

 

Aicinām pieteikties!

Atgriezties