Uzņēmējdarbības kompetence

Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu programmas
Komerczinības un administrēšana
Tūrisma gidiem
Pārtikas uzņēmumam
Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Skaistumkopšanas uzņēmumam
Grāmatvedība
Kursu grafiks
Kursu nosaukums Sākums un norises laiks

Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā

18. janvārī
Piektd., 
pl.10:00-17:00
Pieteikties

Pilnas pašizmaksas aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta noteikšana

22. janvārī
pl.10:00-17:00
Pieteikties

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

7. februārī
C., pl.10:00-14:30
Otrā nodarbība 14.02.
Pieteikties

Publiskā runa un uzstāšanās

20. februārī
P., T., 
pl.17:15–20:25
Pieteikties

Tematiskā pārbaude uzņēmumā

21. februārī
pl. 10:00-13:10
Pieteikties

Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma)

21. februārī
P., O., C.,
pl. 17:15-20:25
Pieteikties

Ugunsdrošība

26. februārī
O., C., 
pl. 17:15-20:25
Pieteikties

Lietišķā etiķete un protokols

19. martā
O., C., 
pl.17:15-20:25
Pieteikties

Dokumentu pārvaldības pamati

20. martā
O., T.,
pl. 17:15-20:25
Pieteikties

Dokumentu arhīva veidošana

25. aprīlī
pl.10:00-17:00
Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties