SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Krievu valoda
Krievu valoda iesācējiem, pamata līmenis: A1
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas uzsākt krievu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A1) līmenim, Jūs varēsiet:

  • Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas un profesionālajām tēmām;
  • Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām;
  • Izteikt vienkāršus apgalvojumus un atbildēt par sev svarīgākajām jomām vai labi zināmiem tematiem;
  • Lasīt un saprast vienkāršus tekstus paziņojumos, katalogos, norādēs;
  • Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes;
  • Aizpildīt tipveida dokumentus un uzrakstīt īsus, personiska satura tekstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Pamata līmeņa (A1) valodas prasmes iespējams secīgi apgūt 2 moduļos: 1. modulis (bez priekšzināšanām) un 2. modulis (ar nelielām priekšzināšanām).

Mācību ilgums: 60 mācību stundas katrs modulis (2, 5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6-10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 205.00 katrs modulis (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties