Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Itāļu valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Itāļu valoda iesācējiem - pamata līmenis A1
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas uzsākt itāļu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Valodu apgūst atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes - runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata – A1 līmenim, jūs varēsiet:

  • Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas un profesionālajām tēmām;
  • Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām;
  • Izteikt vienkāršus apgalvojumus un atbildēt par sev svarīgākajām jomām vai labi zināmiem tematiem;
  • Lasīt un saprast vienkāršus tekstus paziņojumos, katalogos, norādēs;
  • Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes;
  • Aizpildīt tipveida dokumentus un uzrakstīt īsus, personiska satura tekstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pamata līmeņa (A1) valodas prasmes iespējams secīgi apgūt 2 moduļos: 1. modulis - bez priekšzināšanām, 60 mācību stundas. 2. modulis - ar nelielām priekšzināšanām, 60 mācību stundas. Mācību ilgums katrā modulī atkarībā no mācību stundu skaita nedēļā ir 2,5 - 4 mēneši. Mācības notiek nelielās grupās 4 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pasniedzēja konsultācijas jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: 1. modulis - EUR 225.00 (maksā iekļauti mācību materiāli) 2. modulis - EUR 225.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties