Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Vācu valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Vācu valoda - augstākais līmenis - C1
        

Mērķa auditorija

Katrs, kuram ir vidējā valodas prasmes līmeņa priekšzināšanas un kurš vēlas tās pilnveidot, lai līdzvērtīgi ar dzimtās valodas lietotājiem komunicētu vāciski runājošā vidē.


Mācību rezultāts

Valodu apgūst atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes - runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves augstākajam (C) līmenim jūs varēsiet:

  • Lietot valodu ar tādu valodas precizitāti, kas raksturīga augsta līmeņa valodas apguvēja runai, runāt brīvi, precīzi atklājot nozīmes smalkākās nianses un pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus;
  • Saprast un apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu un rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt;
  • Izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās;
  • Precīzi un atbilstoši vēstījuma stilam izteikties rakstiski, pārzinot kā neformālo rakstu valodu, tā lietišķos rakstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Valodas prasmes līmeņa diagnostikas tests pieejams mājas lapā www.zrkac.lv. Valodas apguve augstākajā līmenī iespējama divās pakāpēs - C1, C2. Mācību ilgums katrā valodas apguves pakāpē 120 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā - 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001  www.zrkac.lv;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties