Datorprasmes bez priekšzināšanām
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas sākt apgūt datora lietošanu informācijas ieguvei, apstrādei un saziņai globālajā tīmeklī.


Mācību rezultāts

Mācību procesa laikā Jūs apgūsiet Windows vidi un datora uzbūvi, kā arī MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 2007 vai 2010 versijas, MS Internet Explorer vai Mozilla FireFox un e-pasta lietošanas pamatus.

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet ievadīt un formatēt tekstu, veikt vienkāršus aprēķinus un veidot tabulas, ievadīt vienkāršas funkcijas un veidot datu virknes, izveidot vienkāršas diagrammas, veidot prezentācijas un lietot interneta un e-pasta pamatfunkcijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus Windows vidē. Izglītojamie saņem mācību materiālu komplektu CD formātā.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību ilgums 120 mācību stundas (3,5 - 5 mēneši atkarībā no nodarbību skaita nedēļā). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties