Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Datorzinības bez priekšzināšanām
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas sākt apgūt datora lietošanu informācijas ieguvei, apstrādei un saziņai globālajā tīmeklī, lai iegūtu plašas un sistematizētas zināšanas biežāk izmantotajās  datora lietojumprogrammās.


Mācību rezultāts

Mācību procesa laikā Jūs apgūsiet Windows vidi un datora uzbūvi, kā arī MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 2016 versiju, MS Internet Explorer vai Mozilla FireFox un e-pasta lietošanas pamatus.

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet ievadīt un formatēt tekstu, veikt vienkāršus aprēķinus un veidot tabulas, ievadīt vienkāršas funkcijas un veidot datu virknes, izveidot vienkāršas diagrammas, veidot prezentācijas un lietot interneta un e-pasta pamatfunkcijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 120 mācību stundas (2,5 – 4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 – 3 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus Windows vidē. Izglītojamie saņem mācību materiālu komplektu CD formātā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 344.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties