Datu bāzes (MS Access) - pamatkurss (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas sākt apgūt datu bāzu veidošanu, lai prastu projektēt un izveidot vienkāršu datu bāzi vai izmantot standarta datu bāzes pakotni datu ievadīšanai un atlasei. Programma sagatavo ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments. Nepieciešamas priekšzināšanas datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Kārtot pamatiestatījumus, veidot tabulas ar laukiem un atribūtiem un ievadīt tajās datus. Projektēt tabulas.
2. Definēt primārās atslēgas, iestatīt indeksus.
3. Atjaunināt datu bāzes, modificēt formu izklājumus.
4. Izveidot vienkāršus vaicājumus, pievienot un izmest filtrus, detalizēt vaicājumus, pievienot un izmest no tiem laukus.
5. Atlasīt un kārtot datus, balstoties uz parastiem, loģiskiem operatoriem un veidot pārskatus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS Access 2010/2013 vidē. izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 - 1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties