Datorprasmes senioriem (bez priekšzināšanām)
        

Mērķa auditorija

Jebkurš seniors, kuram ir vēlēšanās savu brīvo laiku izmantot jaunu zināšanu un prasmju apguvei datorzinībās, lai padarītu interesantāku ikdienu, iepazītos ar jauniem kolēģiem un būtu jaunu tikšanos un interesantu notikumu vidū.


Mācību rezultāts

Mācību procesā tiek veidotas praktiskā darba iemaņas darbā ar datoru un teksta apstrādes programmu MS Word, apgūtas prasmes strādāt ar e-pasta programmām, informācijas meklētājiem internetā.

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet ievadīt un noformēt vienkāršus tekstus, lietot e-pastu, lietot internetbanku rēķinu apmaksai, atrast sev interesējošo informāciju dažādās mājas lapās, komunicēt sociālajos tīklos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Kursi ir ar uzsvērti praktisku ievirzi, kur teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko prasmju un iemaņu apguvi. Katrs no Jums strādā pie datora pasniedzēja vadībā, veicot praktiskus uzdevumus. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācības notiek nelielās grupās 1  reizi nedēļā rīta, dienas grupās. Mācību ilgums 36  mācību stundas (3 mēneši). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.1 nodarbība - 3 mācību stundas.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu vārdnīcu un uzziņu literatūras klāstu.


Maksa

EUR 70.00 (Maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties