Senioru - datorfanu klubiņš
        

Mērķa auditorija

Seniori, kuriem ir priekšzināšanas datora lietošanā vai kuri pēc datorzinību kursu beigšanas vēlas turpināt pilnveidot savas datorlietotāju prasmes, būt jaunu tikšanos un interesantu notikumu vidū.


Mācību rezultāts

Klubiņa dalībnieki pilnveido savas prasmes teksta dokumentu noformēšanā programmā MS Word, iepazīstas ar programmas MS Excel pielietojumu dažādu ikdienā nepieciešamu datu apstrādē un aprēķinu veikšanā, atklāj jaunas interneta piedāvātās iespējas, apgūst pamatprasmes attēlu apstrādē un pārsūtīšanā, iemācās komunicēt sociālajos tīklos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecinājums.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrācija, jautājumi un atbildes, daudz dažādu praktisku uzdevumu. Klubiņa dalībnieki aktīvi piedalās nodarbību tēmu izvēlē un saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Maksimālais klubiņa dalībnieku skaits -15 datorfani.

Klubiņa dalībnieki tiekas katru otro nedēļu. Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 mācību stundas ilgums 45 minūtes).

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu vārdnīcu un uzziņu literatūras klāstu.


Maksa

EUR 48.00 (Maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties