SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Pedagogu zināšanu un prasmju pilnveide izteiksmīgas runas mācīšanas metodikā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas, sākumskolas pedagogi, interešu izglītības pedagogi, latviešu valodas un literatūras skolotāji.


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveido zināšanas par koptas runas vispārīgajām pazīmēm, teksta ideju un virsuzdevumu, stāstījuma perspektīvu, temporitmu, intonācijas elementiem, teikuma melodiju, runas kopsakara veidošanu, apgūst prasmes veikt teksta loģisko un psiholoģisko analīzi, trenēt skolēnu stāju, mīmiku, žestus, pozas, elpošanu, sagatavošanos pirms uzstāšanās, fizisko un psihisko atbrīvotību uzstāšanās laikā.

Iegūtās zināšanas un prasmes tiek izmantotas darbā ar bērniem, gatavojoties skatuves runas un literāro uzvedumu konkursiem, ārpusstundu pasākumiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 14 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 24.00


Informācija un pieteikšanās

Tālr. 63012152, 63012153
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties