SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par izziņas darbības traucējumu būtību, mācīsies atpazīt skolēnu mācīšanās traucējumus. Apgūs paņēmienus un metodes, kas palīdzēs skolēniem kompensēt mācīšanās traucējumus mācību procesā. Pedagogi veidos skolēnu individuālos izglītības plānus, veidos sadarbības plānus ar atbalsta personālu un skolēnu vecākiem, lai veiksmīgāk realizētu skolēna izglītības vajadzības.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 36 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 52.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties