Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Veidosim mācību filmu
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā pedagogi:

1. Pilnveidos zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu izglītības procesā;
2. Apgūs video veidošanas prasmes programmā PowerDirector;
3. Apgūs programmas Format Factory izmantošanas iespējas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu pilnveidi. Mācību ilgums - 12 mācību stundas. Mācības notiek grupās no 8 - 14 izglītojamajiem. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3-4 mācību stundas. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām filmas izveidē.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 20.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties