SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem
        

Mērķa auditorija

Izglītības iestāžu darbinieki


Mācību rezultāts

Papildinātas un aktualizētas izglītības iestāžu darbinieku  zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidošanas principiem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Gūta informācija, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācija, diskusija, situāciju analīze. Mācību ilgums 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 12.00 


Informācija un pieteikšanās
tālr.: 63012153;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties