SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati SMART Notebook vidē (1.līmenis)
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Kursu dalībnieki iegūs zināšanas par interaktīvu mācību materiālu izstrādes iespējām, iepazīsies ar jaunākajiem rīkiem, kas izmantojami radošā mācību procesā, apgūs prasmi veidot interaktīvus mācību materiālus, izmantojot SMART Notebook programmatūras pamatfunkcijas un galeriju materiālus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskie darbi.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12- 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 31.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties