SākumsKursu katalogsSev, mājai un ģimenes biznesam › Ģimene un bērna attīstība
Bērna uzvedības un mācīšanās traucējumi, to atpazīšana un korekcijas iespējas
        

Mērķa auditorija 

Pirmsskolas, sākumskolas, speciālās izglītības pedagogi, sociālie pedagogi, skolu psihologi, skolu mediķi, vecāki.


Mācību rezultāts

Programmas saturs nodrošinās pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidi darbā ar pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un sākumskolas skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi. Pedagogi iemācīsies atpazīt bērnus ar konkrēto problēmu loku un tiks sagatavoti to korekcijai.
Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A - pedagoga vispārējo kompetenču modulis

Programmas noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek nelielās grupās: 8 - 16 izglītojamajiem. Mācību ilgums 24 mācību stundas - 3 mācību dienas, katra pa 8 mācību stundām. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.
Daļai bērnu ir mācīšanās grūtības, kas bieži izprovocē uzvedības traucējumus. Pedagogam būtiski ne tikai atpazīt šos traucējumus, bet arī mācēt tos koriģēt, sniedzot bērnam diferencētu atbalstu. Šo prasmju apguvei programmā iekļautas sekojošas tēmas:

  • Bērna attīstība: antenatālā attīstība un to ietekmējošie faktori, perinatālais periods.
  • Mātes un bērna interakcija: mātes un ģimenes loma, piesaistes teorija.
  • Bērna attīstības traucējumi: uztveres traucējumi, komunikācijas traucējumi.
  • Taktikas mācīšanās un uzvedības traucējumu atpazīšanā: individualizētas pieejas, psihosociālās vides korekcijas iespējas.
  • Taktikas mācīšanās traucējumu korekcija: multisensorās terapijas elementi un iespējas, iekļaujošās izglītības iespējas.
  • Taktikas uzvedības traucējumu korekcija: UDHS korekcijas metodes, autiska spektra traucējumi un korekcijas metodes.

Lektors: Valdis Folkmanis, medicīnas zinātņu doktors, LU medicīnas fakultātes asociētais profesors, Montesori pedagoģijas speciālists, ārsts - bērnu neirologs.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties