Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, bibliotekāri, citi interesenti ar pamatzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs zināšanas un prasmes:

  1. Tiešsaistes sadarbības jēdzieni, ieguvumi un riski;
  2. Tiešsaistes sadarbības rīku iestatījumi un to nepieciešamība;
  3. Biežāk lietotie tiešsaistes sadarbības rīki un to izmantošanas iespējas;
  4. Tiešsaistes sadarbības rīku izmantošana mobilajās ierīcēs;
  5. Nodarbību sagatavošana izglītojamajiem, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīkus;
  6. Kā mācīt ar tiešsaistes sadarbības rīkiem;
  7. Kā mācīt par tiešsaistes sadarbības rīkiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Apmācību process tiek organizēts kā jaukta tipa mācības, kas apvieno mācīšanos tiešsaistē un klātienē - nodarbības pasniedzēja vadībā klātienē un tiešsaistē, dalībnieku patstāvīgais darbs, izmantojot tiešsaistes mācību materiālus un veicot dažādus uzdevumus, sadarbojoties ar citiem dalībniekiem (e-mācību kurss Moodle vidē).

Mācību saturs veidots atbilstoši Eiropas datorprasmes (ECDL) moduļiem "Sadarbība tiešsaistē"un "Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā" un ir sadalīts 3 moduļos:

1. modulis - Teorētiskais ievads.

2. modulis - Metodoloģija.

3. modulis - Praktiskais lietojums.

Patstāvīgā darba laikā dalībniekiem regulāri iespējams saņemt pasniedzēja konsultācijas.

Apmācību ilgums - apmēram 3 mēneši.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 87.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties