SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Atbalsts pedagogam: bērnu mācīšanās grūtību, uzvedības un emocionālo traucējumu atpazīšana un risinājuma iespējas
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas, sākumskolas pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi padziļina izpratni par bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām, lai izprastu intelektuālo un emocionālo traucējumu izpausmi, prot šīs izpausmes novērot, atrast vislabākos, efektīvākos palīdzības veidus katram izglītojamajam.

Pedagogi iepazīstas ar valsts politikas skaidrojumu par atbalsta nodrošinājumu bērniem ar speciālām vajadzībām, pielietojamajām pedagoģiskajām metodēm, apgūst dažādas metodes bērna izpētē, prasmi veidot bērnu individuālos attīstības plānus. 

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, grupu darbs. Kursu dalībnieki iesniedz uz atgriezenisko saiti vērstu praktisko darbu. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 25 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 36  mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 54.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties