SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis
        

Šie kursi ir piemēroti ikvienam interesentam ar pamata līmeņa priekšzināšanām angļu valodā, kuri vēlas attīstīt savu angļu sarunvalodas prasmi ikdienas saziņai angliski runājoša vidē.


Mācību rezultāts

Jūs pilnveidosiet prasmi sazināties angļu valodā standarta ikdienas situācijās, atbilstoši vidējam valodas prasmes līmenim. Tas nozīmē, lietot pietiekami plašu vārdu krājumu un izteicienus, lai brīvi sazinātos ikdienas standarta situācijās ceļojot vai komunicējot angliski runājošā vidē. Nodarbībās nostiprināsiet zināšanas par angļu valodas gramatikas pamatstruktūrām un paplašināsiet vārdu krājumu.

Nodarbībās galvenā vērība tiek veltīta sarunvalodas treniņam, modelējot ikdienas saziņas situācijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums ir 60 mācību stundas. (2,5 - 4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 - 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā rīta un vakara grupās.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Maksa

Vieni personai grupā: EUR 196.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties