SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valoda apsardzes darbiniekiem
        

Mērķa auditorija

Apsardzes darbinieki, kuriem ir pamata līmeņa priekšzināšanas un kuri vēlas iegūt jaunas angļu valodas kompetences apsarga profesionālo darba pienākumu veikšanai.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet prasmes sazināties angļu valodā ar klientiem, veicot savus profesionālos pienākumus multinacionālās kompānijās par tēmām:

  • Profesionālās darbības saskarsmes pamatprincipi;
  • Apsardzes darbinieka raksturojums un vizuālais tēls;
  • Darba vietas apraksts, darba ikdiena, darba slodze un apstākļi;
  • Apsarga pienākumi dažāda veida negadījumos un pārkāpumos, pirmās palīdzības sniegšana;
  • Lietišķā saskarsme komandējumos, karjeras plānošana un profesionālā pilnveidošanās;
  • Komunikācija pa telefonu;
  • Darba pienākumos ietilpstošās dokumentācijas aizpildīšana;
  • Profesionālo pienākumu, profesijas aktualitāšu, problēmu prezentācijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Valodas prasmes līmeņa diagnostikas tests pieejams mājas lapā www.zrkac.lv. Mācības vidējā līmenī organizētas 3 pakāpēs – Pre - Intermediate (A2-B1); Intermediate (B1); Upper Intermediate (B2) pakāpes. Mācību ilgums katrā valodas apguves pakāpē 120 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā - 4 - 6 mēneši. Mācību procesā tiek izmantoti interneta resursi, periodika un nozares literatūra, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

Tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, www.zrkac.lv;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties