SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda
Angļu valodas vasarnīca bērniem vecumā no 10 - 12 gadiem
        

Mērķa auditorija

Pusaudži vecumā no 10 līdz 12 gadiem, kuri vasarā vēlas uzlabot savas angļu valodas zināšanas, interesanti pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunus draugus un iespaidus.


Mācību rezultāts

Aktīva līdzdarbošanās vasarnīcas notikumos uzlabos katra tās dalībnieka angļu valodas prasmi, palīdzēs atbrīvoties no nedrošības runāt angliski un katru dienu liks sadzirdēt savu valodas prasmes progresu. Vasarnīcā tiks trenētas prasmes iegūt informāciju un sazināties bieži sastopamās komunikatīvās situācijās uz ielas, veikalā, sabiedriskās vietās, apmainīties ar informāciju konkrētās ikdienas saziņas situācijās - pastāstīt par sevi, savu dzīvesvietu, ģimeni, savām interesēm, nodarbēm un nākotnes plāniem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Vasarnīcā saziņa notiek angļu valodā. Nodarbībās galvenā vērība tiek veltīta sarunvalodas treniņam, modelējot ikdienas saziņas situācijas. Palīgs mācību procesā būs interaktīvie audio un video mācību materiāli. Tos papildinās ekskursijas, praktiskie darbi, spēles, projekti un nodarbības ārpus auditorijas reālās saziņas situācijās pilsētvidē un dažādos objektos – sporta un deju zālē, veikalā, muzejā un citur.

Kursu ilgums 50 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Mācību ilgums 2 nedēļas. Nodarbības notiek nelielās grupās 10-14 izglītojamajiem katru darba dienu no plkst. 10.00 - 14.00.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 100 (maksā iekļauti mācību materiāli, ekskursijas un pusdienas)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties