Latviešu valoda

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Latviešu valoda, pamata līmenis

100 Pieteikties

Latviešu valoda, vidējais līmenis

100 Pieteikties

Latviešu valoda, augstākais līmenis

100 Pieteikties

Latviešu valoda, pamata (A1; A2) līmenis

50 Pieteikties

Latviešu valoda, vidējais (B1; B2) līmenis

50 Pieteikties

Latviešu valoda, augstākais (C1; C2) līmenis

50 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties