Mūsdienīgai lietpratībai

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

21. gadsimta prasmes izglītībā

8 Pieteikties

Jēgpilni uzdevumi un atbalsts skolēnam

8 Pieteikties

Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā

36 Pieteikties

Atbalsts 1. – 3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā

12 Pieteikties

Sasniedzamais rezultāts un snieguma līmeņa apraksts kā produktīvas stundas nosacījums

14 Pieteikties

Pašiniciatīvas, sadarbības un līdzdalības veicināšana pilsoniskās audzināšanas procesā

6 Pieteikties

Skolotāja palīga loma grupas komandas darbā pirmsskolā

12 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties