Mūsdienīgai lietpratībai

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

21. gadsimta prasmes izglītībā

8 Pieteikties

Sasniedzamais rezultāts – mācību stundas plānošanas pamats

8 Pieteikties

Atgriezeniskā saite mācību procesā

8 Pieteikties

Jēgpilni uzdevumi un atbalsts skolēnam

8 Pieteikties

Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā

36 Pieteikties

Kompetenču pieejā balstītā mācību satura būtiskākie aspekti

53 Pieteikties

Atbalsts 1. – 3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā

12 Pieteikties

Vērtēšana skolēna izaugsmei

12 Pieteikties

Jēgpilni uzdevumi un atbalsts skolēnam (tiešsaistē)

8 Pieteikties

Atgriezeniskā saite mācību procesā (tiešsaistē)

8 Pieteikties

Atbalsts 1. – 3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā (tiešsaistē)

12 Pieteikties

Vērtēšana skolēna izaugsmei (tiešsaistē)

12 Pieteikties

21. gadsimta prasmes izglītībā (tiešsaistē)

8 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties