Klasvadība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā

6 Pieteikties

Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga

6 Pieteikties

21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās

6 Pieteikties

Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā un audzināšanas darbā

6 Pieteikties

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija ar vecākiem

8 Pieteikties

Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā

6 Pieteikties

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

8 Pieteikties
‹ Atgriezties