Klasvadība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

8 Pieteikties

21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās

6 Pieteikties

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā

6 Pieteikties

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem

8 Pieteikties

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam

6 Pieteikties

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā (tiešsaistē)

6 Pieteikties

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem (tiešsaistē)

8 Pieteikties

21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās (tiešsaistē)

6 Pieteikties

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam (tiešsaistē)

6 Pieteikties

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (tiešsaistē)

8 Pieteikties

Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga (tiešsaistē)

6 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties