Klasvadība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

8 Pieteikties

21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās

6 Pieteikties

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā

6 Pieteikties

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija ar vecākiem

8 Pieteikties

Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga

6 Pieteikties

Pagarinātās dienas grupas darba organizācija

12 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties