Metodikas

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide angļu valodas mācīšanas metodikā sākumskolā

12 Pieteikties

52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb „MINIPHÄNOMENTA”

12 Pieteikties

Sākumskolas skolēnu mācīšanās prasmju attīstība matemātikas stundās

12 Pieteikties

Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi

8 Pieteikties

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide angļu valodas mācīšanas metodikā sākumskolā_

12 Pieteikties

Pirmsskolēna un skolēna lasītprasmes attīstība: Kas? Kāpēc? Kā?

8 Pieteikties

Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā

8 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties