Metodikas

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb „MINIPHÄNOMENTA”

12 Pieteikties

Sākumskolas skolēnu mācīšanās prasmju attīstība matemātikas stundās

12 Pieteikties

Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā

8 Pieteikties

Angļu valoda sākumskolā – lietpratībā balstīts mācību saturs un pieeja

16 Pieteikties

Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi

8 Pieteikties

Metodes "52 pakāpieni" mācību un audzināšanas darbam skolā

6 Pieteikties

Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā un audzināšanas darbā

6 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties