Digitālā kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā

12 Pieteikties

MS Word pedagoga darbā

14 Pieteikties

MS Excel pedagoga darbā

14 Pieteikties

Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā

8 Pieteikties

Pirmie soļi video izveidē

8 Pieteikties

Interaktīvas prezentācijas veidošana ar tiešsaistes rīkiem

8 Pieteikties

MS PowerPoint pedagoga darbā

14 Pieteikties

Google mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā

8 Pieteikties

IT rīki saziņas organizēšanai tiešsaistē mācību procesā

12 Pieteikties

E-kursu veidošana Moodle vidē

16 Pieteikties

Video veidošana un rediģēšana (ar priekšzināšanām)

14 Pieteikties

Podkāsta (raidieraksta) veidošana un integrēšana mācību procesā

8 Pieteikties

Mobilās aplikācijas mācību stundai

8 Pieteikties

Personalizētas mācīšanās rīki

12 Pieteikties

IT rīki pašvadītas mācīšanās organizēšanai

12 Pieteikties

Tiešsaistes tāfeles izmantošana mācību procesā

6 Pieteikties

Mājaslapas izveide ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem

16 Pieteikties

IT rīku izmantošana atgriezeniskās saites nodrošināšanā

12 Pieteikties

Interaktīvas orientēšanās lietotne Actionbound mācību procesā

6 Pieteikties

Digitālo izglītības tehnoloģiju un resursu izmantošana formatīvajā vērtēšanā

6 Pieteikties

Code.org vietnes izmantošana datorikas mācību stundās

6 Pieteikties
‹ Atgriezties