Digitālā kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā

12 Pieteikties

Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati ActivInspire vidē

8 Pieteikties

Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati SMART Notebook vidē

6 Pieteikties

MS Word pedagoga darbā

16 Pieteikties

MS Excel pedagoga darbā

16 Pieteikties

Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā

8 Pieteikties

Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli

8 Pieteikties

Interaktīvas prezentācijas veidošana ar tiešsaistes rīkiem

8 Pieteikties

MS PowerPoint pedagoga darbā

16 Pieteikties

Google mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā

8 Pieteikties

IT rīki saziņas organizēšanai tiešsaistē mācību procesā

12 Pieteikties

E-kursu veidošana Moodle vidē

16 Pieteikties

Powtoon animāciju un video prezentāciju izstrāde

8 Pieteikties

Video veidošana un rediģēšana (ar priekšzināšanām)

14 Pieteikties

Podkāsta (raidieraksta) veidošana un integrēšana mācību procesā

8 Pieteikties

Mobilās aplikācijas mācību stundai

8 Pieteikties

Personalizētas mācīšanās rīki

12 Pieteikties

IT rīki pašvadītas mācīšanās organizēšanai

12 Pieteikties

Tiešsaistes tāfeles izmantošana mācību procesā

8 Pieteikties

Mājaslapas izveide ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem

16 Pieteikties

IT rīku izmantošana atgriezeniskās saites nodrošināšanā

12 Pieteikties

Papildinātās realitātes lietotnes izmantošana mācību procesā

6 Pieteikties

Interaktīvas orientēšanās lietotne Actionbound mācību procesā

6 Pieteikties

Digitālo izglītības tehnoloģiju un resursu izmantošana formatīvajā vērtēšanā

6 Pieteikties

Code.org vietnes izmantošana datorikas mācību stundās

6 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties