Izglītības jomas vadītāju līderības kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Pārmaiņu vadīšana un līderība vadītāja darbā

8 Pieteikties

Publiskās runas un lietišķās komunikācijas meistarklase

12 Pieteikties

Efektīva darba organizācija: laika menedžments, prioritātes

8 Pieteikties

Angļu valodas meistarība ar native speaker: prezentēšanas prasmes un projektu vadība

16 Pieteikties
‹ Atgriezties