Uzņēmējdarbības kompetence
Esošās cenas un kursu piedāvājums ir spēkā līdz 31.08.2022

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu programmas
Komerczinības un administrēšana
Tūrisma gidiem
Pārtikas uzņēmumiem
Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Skaistumkopšanas uzņēmumiem
Grāmatvedība
Kursu grafiks
Kursu nosaukums Sākums un norises laiks

Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem

11. augustā
C. 
pl. 10:.0-14.10
Pieteikties

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

15. septembrī
C.
plkst. 10.00-14.10
Pieteikties

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides izglītības programma)

21. septembrī
T.
pl. 9.15-16.25
Pieteikties

Vadītāja autoritātes nostiprināšanas paņēmieni

22. septembrī
 	

C.
pl. 10.00-18.00
Pieteikties

Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības

26. septembrī
 	

P.
pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Publiskā runa un uzstāšanās

27. septembrī
O.
Pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību

5. oktobrī
T.
pl. 10.00-13.10
Pieteikties

Dokumentu pārvaldības pamati

11. oktobrī
O., C.
pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Personāla atlase un novērtēšana (attālināti)

20. oktobrī
 	

C.
pl. 10.00-13.10 
Pieteikties

Saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

26. oktobrī
T.
pl. 17.15-18.15
Pieteikties

Uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida izvēle uzņēmējdarbības uzsācējiem

2. novembrī
T.
pl. 10.00-13.10
Pieteikties

Dokumentu pārvaldība - jautājumu/ atbilžu stunda

15. novembrī
 	

O.
pl. 17.15-18.15
Pieteikties

Dokumentu arhīva veidošana

22. novembrī
 	

O.
pl. 10.00-16.20
Pieteikties

SIA grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

29. novembrī
 	

O.
pl. 17.15-18.15
Pieteikties

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas

6. decembrī
O.
pl. 10.00-13.10
Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties