Grāmatvedība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Gada pārskata Sagatavošanas aktualitātes

6 Pieteikties

Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK

8 Pieteikties

Grāmatvedības uzskaites pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma)

160 Pieteikties

Kā sagatavoties auditam uzņēmumā

6 Pieteikties

Lauksaimniekiem - grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

1 Pieteikties

Nodokļu likumdošana praksē

32 Pieteikties

Pilnas pašizmaksas aprēķināšana, cenu veidošanas pamatprincipi un bezzaudējuma punkta noteikšana

8 Pieteikties

Saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

1 Pieteikties

SIA grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

1 Pieteikties

Tematiskā pārbaude uzņēmumā

4 Pieteikties

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem

8 Pieteikties

Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību

4 Pieteikties

Grāmatvedības dokumentu digitalizācija

4 Pieteikties
‹ Atgriezties