Komerczinības un administrēšana

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Aktualitātes dokumentu pārvaldībā un problēmsituāciju risinājumi

4 Pieteikties

Aktualitātes nodokļu jomā

4 Pieteikties

Dizaina domāšana uzņēmējiem

64 Pieteikties

Dokumentu arhīva veidošana

8 Pieteikties

Dokumentu pārvaldība - jautājumu/ atbilžu stunda

1 Pieteikties

Dokumentu pārvaldības pamati

36 Pieteikties

Dokumentu arhivēšana un kārtošana optimālai glabāšanai

4 Pieteikties

Elektronisko dokumentu noformēšanas, saglabāšanas vadlīnijas un digitalizācijas priekšrocības

4 Pieteikties

Klientorientēta saskarsme

24 Pieteikties

Komandas darba vadīšanas ABC

80 Pieteikties

Lietišķo rakstu valoda dokumentos

4 Pieteikties

Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības

4 Pieteikties

Ideju fitness II Inovatora DNS un inovācijas kaķa dresūra

4 Pieteikties

Ideju fitness III Instrumenti radošuma uzlādēšanai – izlādēšanai

4 Pieteikties

Ideju fitness IV Gamestormings un atbalsta instrumenti radošam prātam

4 Pieteikties

Ideju fitness V Ideju ieviešana un izgāšanās svinēšana

4 Pieteikties

Ideju fitness VI Ģēnija inovatora DNS klonēšana

4 Pieteikties

Lietišķā etiķete un protokols

24 Pieteikties

Personāla atlases procesa transformācija nākotnes personāla vadībā

4 Pieteikties

Personāla atlase un novērtēšana

24 Pieteikties

Personāla lietvedība (mācības e-vidē)

80 Pieteikties

Publiskā runa un uzstāšanās

20 Pieteikties

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

40 Pieteikties

Stresa menedžments un profesionālā izdegšana

40 Pieteikties

Uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida izvēle uzņēmējdarbības uzsācējiem

4 Pieteikties

Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas

24 Pieteikties

Vadītāja autoritātes nostiprināšanas paņēmieni

9 Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

24 Pieteikties

Jaunie līderi

70 Pieteikties

Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas

24 Pieteikties

Saskarsmes meistarība uzņēmējdarbībā komunikācijā ar klientiem

24 Pieteikties

Uzņēmuma komanda - motivēta un efektīva

36 Pieteikties
‹ Atgriezties