Komerczinības un administrēšana

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Aktualitātes darba tiesībās

4 Pieteikties

Aktualitātes dokumentu pārvaldībā

4 Pieteikties

Aktualitātes nodokļu jomā

4 Pieteikties

Darba tiesības - jautājumu/ atbilžu stunda

1 Pieteikties

Darba stress, tā pārvarēšanas iespējas

16 Pieteikties

Dizaina domāšana uzņēmējiem

64 Pieteikties

Dokumentu arhīva veidošana

8 Pieteikties

Dokumentu pārvaldība - jautājumu/ atbilžu stunda

1 Pieteikties

Dokumentu pārvaldības pamati

36 Pieteikties

Dokumentu arhivēšana un kārtošana optimālai glabāšanai

4 Pieteikties

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas

4 Pieteikties

Mana zīmola izveidošana un popularizēšana

4 Pieteikties

Klientorientēta saskarsme

24 Pieteikties

Komandas darba vadīšanas ABC

80 Pieteikties

Lietišķo rakstu valoda dokumentos

4 Pieteikties

Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības

4 Pieteikties

Ideju fitness II Inovatora DNS un inovācijas kaķa dresūra

4 Pieteikties

Ideju fitness III Instrumenti radošuma uzlādēšanai – izlādēšanai

4 Pieteikties

Ideju fitness IV Gamestormings un atbalsta instrumenti radošam prātam

4 Pieteikties

Ideju fitness V Ideju ieviešana un izgāšanās svinēšana

4 Pieteikties

Ideju fitness VI Ģēnija inovatora DNS klonēšana

4 Pieteikties

Ievads sabiedriskajās attiecībās

24 Pieteikties

Komunikācijas meistarklase. "Grūtais klients"

6 Pieteikties

Lietišķā etiķete un protokols

24 Pieteikties

Starptautiskās etiķetes pamatnormas Vidusjūras reģionā un Ziemeļvalstīs

8 Pieteikties

Personāla atlases procesa transformācija nākotnes personāla vadībā

4 Pieteikties

Personāla atlase un novērtēšana

24 Pieteikties

Personāla lietvedība

80 Pieteikties

Personas datu aizsardzība? Nē - pārvaldība!

3 Pieteikties

Publiskā runa un uzstāšanās

20 Pieteikties

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

40 Pieteikties

Sociālpsiholoģiskās likumsakarības darba vidē, darba kolektīvā

6 Pieteikties

Stresa menedžments un profesionālā izdegšana

40 Pieteikties

Inovatīva, radoša domāšana uzņēmējdarbībā

48 Pieteikties

Nodokļu veida izvēle saimnieciskās darbības veicējiem

4 Pieteikties

Uzņēmējdarbības formas izvēle – būtisks priekšnoteikums sekmīgam biznesam

4 Pieteikties

Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas

24 Pieteikties

Vadītāja autoritātes nostiprināšanas paņēmieni

9 Pieteikties

Vadītājs - līderis

32 Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

24 Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

24 Pieteikties

Veiksmes atslēga nenoteiktības apstākļos - biznesa modeļa inovācija

4 Pieteikties

Veiksmīgas sadarbības atslēga - pirmā tikšanās

9 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties