Ģimenes izglītība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai

40 Pieteikties

Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma)

44 Pieteikties

Montesori pedagoģijas praktiskās dzīves materiāls bērna attīstībai

16 Pieteikties

Montesori pedagoģijas sajūtu materiāls bērna attīstībai

16 Pieteikties

Montesori pedagoģijas valodas materiāls bērna attīstībai

16 Pieteikties

Montesori pedagoģijas matemātikas materiāls bērna attīstībai

16 Pieteikties

Montesori kultūras materiāls bērna attīstībai

16 Pieteikties

Montesori pedagoģija – sagatavotas vides ietekme uz bērna attīstību

4 Pieteikties

Montesori pedagoģija – bērna uzsūcošais prāts

4 Pieteikties

Montesori pedagoģija – bērna attīstības vecumposmu raksturojums

4 Pieteikties

Montesori pedagoģija - bērna sensitīvie attīstības periodi pirmajā vecumposmā

4 Pieteikties

Bērnu (0 līdz 7 gadu vecumam) emocionālā audzināšana un veselība

20 Pieteikties

Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība

20 Pieteikties

Matemātikas prasmju apguve mājas vidē

3 Pieteikties

Lasītprasmes un rakstītprasmes apguve mājas vidē

3 Pieteikties

Montesori pedagoģijas praktikums ģimenei ar bērniem (individuālas nodarbības)

10 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties