Personāla attīstības kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Personīgās efektivitātes psiholoģija un treniņš

4 Pieteikties

Profesionālā izdegšana un stresa vadības treniņš

8 Pieteikties

Efektīva sava darba organizācija: laika menedžments, prioritātes, darbs uz rezultātu, hibrīddarbs

4 Pieteikties

Emocionālā inteliģence – sadarbības un komunikācijas prasmes darba kolektīvā

4 Pieteikties

Mobings darba vietā – tā izpausmes un novēršana

4 Pieteikties

Lietišķā etiķete un protokols

24 Pieteikties

Klientorientēta saskarsme

24 Pieteikties

Lietišķo rakstu valoda dokumentos

4 Pieteikties
‹ Atgriezties